ehitusseadmete rullikud ja rattad

Seadmete tootjad kogu maailmas usaldavad Blickle oskusteavet rullikute ja rataste arendamisel ja tootmisel, mis peavad tihti vastama väga spetsiifilistele nõudmistele. 

Nendeks võivad olla näiteks teatud klimaatilised tingimused, koormusega pikalt seismine, kestevliikumise omadused, liikumisomadused, spetsiaalsed laagrid või müra summutavad lahendused. Aastakümnete pikkusele kogemusele toetudes leiab Blickle tihedas koostöös kliendiga igaks otstarbeks sobiliku rulliku või ratta. Blickle rullikuid ja rattaid rakendatakse muuhulgas edukat ka sorteerimis-, sadama-, konveier- ja puhastusseadmetes.


Kasutusnäited: ehitusseadmete rullikud ja rattad:

Täitmisseade

Täitmisseade

Pagasi transportöör_lennujaam

Pagasi transportöör

Sadam

Merekraanad

kasutusvaldkonnad-veepuhastusseade

Puhastusseade

Eskalaator

Inimeste transportöör

Pakendamisseade

Pakendamisliin

Automaatne montaaž

Konveierseade

kasutusvaldkonnad-tunneli-puurimisseade

Tunnelite puurseade