Raskeveo erivariandid

Näited teostatud raskeveorullikute ja -rataste erilahendustest

Suurte koormuste jaoks on vaja eriti tugevaid ja suure kandevõimega rullikuid ja rattaid. Tihti peavad nad veel lisaks vastama ka täiendavatele nõuetele - nagu näiteks vähene pinnakoormus või väike veeretakistus. Meie konstruktorid võtavad sellised väljakutsed meeleldi vastu ning nad töötavad välja täpselt kliendi vajadustele vastavad lahendused.

Vaadake näiteks alljärgnevaid raskeveorullikute ja -rataste teostatud lahendusi ja saatke siit kontaktisoov või helistage meile!