Erivariandid - kergeveorattad

Näited teostatud rataste erilahendustest

Rasked tingimused nagu näiteks seadmete madal paigalduskõrgus või kõrgetest lävepakkudest üle sõitmine kujutab endast standardsetele rullikutele ja ratastele suurt väljakutset. Sellistel puhkudel kasutatakse individuaalselt konstrueeritud rullikuid ja rattaid. Alljärgnevalt leiate valiku Blickle poolt teostatud kergeveorullikute ja -rataste erilahendustest.


Teil on kompleksne lähtesituatsioon? Saatke siit kontaktisoov või helistage meile!