Blickle praktikandid 2014

Tuleviku kindlustamine - Blickle tervitab 16 uut väljaõpet alustavat praktikanti

1. septembril 2014 alustasid ettevõttes Blickle Räder+Rollen 16 noort inimest oma tööelu. Nende hulgas on kaks äri- ja seitse tootmis- ja logistikavaldkonna praktikanti ning seitse üliõpilast duaalse õppesüsteemiga kõrgkoolidest.

Blickle organisatsiooni ja tootmisprotsesside tundma õppimiseks algab väljaõppe sissejuhatava nädalaga. Selle alla kuulub ringkäik ettevõttes nagu ka erinevad tootekoolitused. Eesmärk ei ole mitte ainult anda ülevaade üle 30 000 rulliku ja ratta hõlmavast tootevalikust vaid anda vastus ka paljudele uute praktikantide tööelu alastele küsimustele, näiteks: Kus asub söökla või kuidas on reguleeritud tööajad.

Rosenfeldis koolitab Blickle hetkel välja 48 noort inimest. Väljaõppe saavate töötajate protsent töötajate koguarvust on ca 10%, mis on keskmisest kõrgem. Blickle koolitab spetsialiste enese jaoks ning paneb seetõttu ka suurt rõhku väljaõppe kvaliteedile. Kuna ettevõtte pideva kasvuga on kaasnenud ka praktikantide arvu pidev suurenemine, siis laiendati eelmisel aastal ka koolitusruume.