logistikalaiendus-Blickle

Teise kõrgriiulitega lao ehitus

Eesmärk on kõrge: 40 meetrise kõrgusega saab uus kõrgriiulitega ladu olema 13 meetrit kõrgem praegu olemas olevast.

Rosenfeld, juuni 2015. Blickle Logistikakeskuse, mis oli firma ajaloo suurim investeering, ehitusest 2010 aastal on möödas kõigest viis aastat. Väga kiire arengu tõttu ei ole toona planeeritud lao mahutavuse varud täna enam piisavad. Logistikakeskuse rajamisel oldi aga ettenägelikud ning planeeriti praeguse kõrgriiulitega lao kõrvale laiendusruum, mille sai nüüd kasutusele võtta.  Rosenfeld'i vallavolikogu andis nüüd ehitusplaanidele ühehäälse nõusoleku. Linnapea Thomas Miller nimetas laiendust „tunnustuseks Rosenfeld'ile“. Ehitustöödega alustati juunis 2015. Kuni augustini tegeletakse riiulite üles seadmisega, seejärel saab hoone oma välisvoodri. „Soovime aasta lõpus jõuda kõikide tööfunktsioonide katsetamiseni“, arvas ettevõtte tegevjuht Walter Wager.