õpilaste külastus-majandusgümnaasium Hechingen

Prantsuse keelne lahtiste uste päev õpilastele

Prantsusmaa on üks Saksamaa olulisemaid
kaubanduspartnereid. Hechingeni gümnaasiumide õpilased uurisid Blicklet külastades milline majanduslik tähendus on Saksa-Prantsuse suhetel.


Saksa-Prantsuse noorsootöö-alase koostöövõrgu algatusel avavad ettevõtted õpilastele avatud uste päeva raames oma uksed. Denise Blickle, Blickle Räder+Rollen juhatuse liige, on ise prantslanna ning tema jaoks oli väga oluline selles projektis osalemine. Nõnda külastasid ettevõtet Hechingeni majandus- ning sotsiaalteaduste gümnaasiumide 17 õpilast koos prantsuse keele õpetajaga Dietmar Emperle.

Export Area Manager Frank Lühe tutvustas prantsuse keelse presentatsiooniga ärisidemeid Prantsusmaaga ja tegi õpilastele ka väikese ringkäigu. Toodetakse üksnes Rosenfeldis. Blickle esindustega Prantsusmaal ja Kanadas suhtlevad ekspordiosakonna töötajad prantsuse keeles. Järgnenud arutelu käigus esitasid õpilased küsimusi prantsuse keeles ning tõestasid nõnda oma head keeleoskust.

Koolitust ja väljaõpet puudutavatele küsimustele vastasid personalitöötaja Thomas Katz ja üliõpilane Linda Weisser. Linda Weisser õppis eelmisel aastal ühe semestri välismaal ja oskas seega õpilastele omaenese kogemusest rääkida, kui oluline on tööle asumisel võõrkeelte oskus.