Blickle tooteinformatsioon

vastavalt tootevastutuse seadusele

Vastavalt „tootevastutuse seaduses“ defineeritud tootja vastutusele oma toodete eest (§ 4 "Tootevastutuse seaduses") ning seadme- ja tooteohutuse seadusele (§ 4 lg 2 seadme- ja tooteohutuse seaduses, EL-direktiiv 2001/95/EÜ) tuleb järgida käesolevas kataloogis ja kodulehel olemas olevat informatsiooni Blickle toodete kohta. Mittejärgimine vabastab tootja omavastutusest.