Blickle kasutustingimused

tasuta CAD-allalaadimise teenuse jaoks

Koostöö meie äripartnerite vahel on tihe ja usalduslik.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (järgnevalt „Blickle“) võimaldab oma partneritel (kliendid)
saada läbi interneti ligipääs toodete CAD-failidele, et neid saaks kiiresti klientide tooteprojektidesse integreerida.
Blickle pakub seda teenust vabatahtlikult. Blickle määrab ka allalaaditavate andmete mahu ja tüübi.
Sama moodi jätab Blickle omale õiguse selle teenuse osutamise täielikult või osaliselt ilma põhjendamata lõpetada.

CAD kasutustingimusi täiendab Andmekaitsedeklaratsioon.