kvaliteet, keskkond ja energia

Klientide rahulolu ning ressursside säästlik kasutamine on meie jaoks olulised.

 • ISO-9001-kvaliteedijuhtimissüsteem-Blickle

  Kvaliteedijuhtimine

  Klientide usaldusel on meie jaoks väga suur väärtus. Oleme selle välja teeninud kvaliteedi ja pühendumusega. Tänu meie Saksamaal asuvale tootmisele suudame tagada kogu maailmas tuntud ja tunnustatud Saksa kvaliteedi ning seda alates algkomponentidest. Meie eesmärk on seejuures iga päev paremaks muutuda. Esinevad vead või rikked on meie jaoks võimalus õppida ja oma tegevust optimeerida. Seda tõestab ka juba 1994 aastal Blicklele väljastatud sertifikaat DIN EN ISO 9001 ning seda esimesena Saksa rataste ja rullikute tootjate seas. Meie kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärgiks on rakendada meie kõrgeid kvaliteedinõudeid ka kõikides teistes ettevõtte valdkondades ja protsessides, et me saaksime klienti tema kvaliteedieesmärkide saavutamisel maksimaalselt aidata. Seejuures mängib olulist rolli ulatuslik materjalide ja toodete testimine. Selleks on katselaboris on meie inseneride kasutada arvukalt moodsaid seadmeid, muu hulgas pöördliikumise katsestendid koormusega kuni 5,5 t, materjali katseseadmed ning kliima- ja soojuskapid. Moodsaid testseadmeid kasutatakse rataste ja rullikute katsetamisel normi DIN EN 12527-12533 järgi ning selliste katsete juures, mis kestavad kuni katseeseme purunemiseni. Nii esimese kui ka viimase toote kontroll ning operaatorite enda tehtavad kontrollid on meie tootmisprotsessis iseenesestmõistetavad.

 • ISO-14001-keskkonnajuhtimissüsteem-Blickle

  Keskkonnajuhtimissüsteem

  Säästlik majandamine on Blickle jaoks iseenesest mõistetav. Seetõttu integreerisime aprillis 2012 oma kvaliteedijuhtimissüsteemi ka normile DIN EN ISO 14001:2009 vastava keskkonnajuhtimissüsteemi. Sellega kohustume oma protsesse ja tooteid nende keskkonnamõjude osas pidevalt parendama. Meie keskkonnajuhtimissüsteemi põhieesmärkideks on keskkonnasõbralike toodete välja töötamine, ressursside säästmine tootmisprotsessis, taastuvate energiaallikate kasutamine ja kõikidele töötajatele keskkonnateadlikuma käitumise teadvustamine.

 • ISO-5001-energiajuhtimissüsteem-Blickle

  Energiajuhtimissüsteem

  Aastal 2014 juurutas Blickle normile DIN EN ISO 50001 vastava energiajuhtimissüsteemi. Meie eesmärgiks on kõikides ettevõtte valdkondades energiakasutuse vähendamine. Keskkonnajuhtimissüsteem aitab meid meie püüdluses keskkonda veel rohkem säästa, selleks näiteks CO2 emissiooni vähendades. Samaaegselt püüdes ka kõikidele töötajatele teadvustada, kui oluline on energiat ja ressursse säästev käitumine.