Blickle rattad

Blickle Räder+Rollen pakub Teile 20 kuni 50 000 kg kandevõimega rattaid. Tootevalikusse kuuluvad rattad, mille rulliku läbimõõt on alates 35 kuni 620 mm ning paigalduskõrgus 52 kuni 710 mm.

Rattad koosnevad kahvlist ja vähemalt ühest rullikust. Rataste kahvleid on saadaval väga erinevates variantides. Põhimõtteliselt eristatakse:

    pöörleva kahvliga rattad (pöörlev kahvel)
    otsejooksuga rattad (fikseeritud kahvel)

 

Rullikud - valikukriteeriumid

Rataste valimisel peab lähtuma järgmistest valikukriteeriumitest:

  •     Kandevõime
  •     Veerepinna materjal
  •     Rulliku läbimõõt, seisuhõõrdejõud ja veeretakistus
  •     Laagri tüüp
  • Ümbritseva keskkonna mõjud, temperatuur, kemikaalid ja korrosioon

Rohkem informatsiooni selle kohta leiate meie Rullikute ja rataste valikujuhisest.
Teie kasutusotstarbeks sobiliku ratta leiate meie tooteleidja abil.
Ülevaate Blickle ratastest saate meie tootevaliku lehel.

Rataste vajaliku kandevõime välja selgitamine

Ratta vajaliku kandevõime arvutamisel tuleb kokku liita transpordivahendi tühimass ja lisatav raskus ning jagada kandvate rataste arvuga. Tulemus korrutatakse läbi kasutustingimustest sõltuva ohutusfaktoriga:

T = kandevõime ühe ratta kohta
E = transpordivahendi tühimass
Z = maksimaalne lisatav kaal
n = kandvate rataste arv
S = ohutusfaktor

Ohutusfaktoriga S arvestatakse kõrvalekalletega tavapärastest kasutustingimustest (sile põrand, aeglane kiirus, ühtlane kaalu jaotus, otse liikumine, ümbritseva keskkonna temperatuur +15 °C kuni +28 °C). Ohutusfaktorit mõjutab kiirus ja rulliku läbimõõdu ning takistuse kõrguse suhe. Mida suurem on kõrvalekalle tavapärastest kasutustingimustest, seda suurem tuleb faktor S valida.

Eristatakse nelja kasutustingimuste kategooria vahel:

Manuaalne kasutus sisetingimustes:
    (takistuse kõrgus < 5% rulliku läbimõõdust): ohutusfaktor: 1,0 kuni 1,5

Manuaalne kasutus välistingimustes:
    (takistuse kõrgus > 5% rulliku läbimõõdust): ohutusfaktor: 1,5 kuni 2,2

Mootoriga käitatav kasutus sisetingimustes:
    (takistuse kõrgus < 5% rulliku läbimõõdust): ohutusfaktor: 1,4 kuni 2,0

Mootoriga käitatav kasutus välistingimustes:
    ohutusfaktor: 2,0 kuni 3,0

Kuullaagritega rullikutel ja ratastel on võimalik kiirus üle 4 km/h, kuid seejuures tuleb arvestada kandevõime vähenemisega. Kui rullik või otsejooksuga ratas peab taluma valdavalt staatilist koormust, siis võib lähtuda 25% suuremast kandevõime vajadusest. Suure koormusega pikalt seistes on olemas oht, et rullikupind muutub lapikuks.

Rataste seisuhõõrdejõud, veere- ja pöörlemistakistus

Rataste seisuhõõrdejõudu ja veeretakistust mõjutavad olulisel määral aluspinna omadused, peale laetud raskus, rulliku läbimõõt, veerepinna deformatsioon ja tüüp ja ka rulliku laagrite tüüp.

Pöördetakistust mõjutavad järgmised faktorid:

  •     Veerepind
  •     Veerepinna kõvadus
  •     Kontaktpind
  •     Nihe ratta keskteljest
  •     Aluspind

Transpordivahendi manööverdatavus sõltub rataste arvust, liigist ja asetusest. Need faktorid mõjutavad transpordivahendi kandevõimet, liikuvust, juhitavust, pöörderaadiust ja stabiilsust.

 

Rattad - kasulikud lingid:

Rullikute ja rataste valikujuhis
Tooteleidja
Tootevalik