Blickle raskeveorullikud

Blickle Räder+Rollen tootevalikusse kuuluvad väga erinevad raskeveorullikud. Ulatuslikku standardtoodete valikusse kuuluvad nailonist, terasest, elastsest täiskummist või polüuretaanist rehvidega raskeveorullikud. Blickle raskeveorullikute kandejõud on kuni 50 000 kg ja läbimõõt kuni 1000 mm.

Soovi korral valmistab Blickle kliendispetsiifilisi raskeveorullikute erilahendusi.

Raskeveorullikute definitsioon

Raskeveorullikuid kasutatakse suurte raskuste ja/või suuremate kiiruste korral. Raskeveorullikute konstruktsioon on eriti tugev. Nendes kasutuskohtades, kus esinevad suuremad koormused, kasutatakse tugeva keeviskonstruktsiooniga rullikuid.

Raskeveorullikud - valikukriteeriumid

Raskeveorullikute valimisel peab arvestama järgmiste valikukriteeriumidega:

 •     kandevõime
 •     veerepinna materjal
 •     rulliku läbimõõt, seisuhõõrdejõud ja veeretakistus
 •     laagri tüüp
 •     ümbritseva keskkonna mõjud, temperatuur, kemikaalid ja korrosioon
Teie kasutusotstarbeks sobiliku raskeveorulliku leiate meie tooteleidja abil.
Ülevaate Blickle raskeveorullikutest saate meie tootevaliku lehel.

Raskeveorullikute vajaliku kandevõime välja selgitamine

Raskeveorulliku vajaliku kandevõime arvutamisel tuleb kokku liita transpordivahendi tühimass ja lisatav raskus ning jagada kandvate rataste arvuga. Tulemus korrutatakse läbi raskeveorullikute kasutustingimustest sõltuva ohutusfaktoriga:

T = kandevõime ühe raskeveorulliku kohta
E = transpordivahendi tühimass
Z = maksimaalne lisatav kaal
n = kandvate raskeveorullikute arv
S = ohutusfaktor

Ohutusfaktoriga S arvestatakse kõrvalekalletega tavapärastest kasutustingimustest (sile põrand, aeglane kiirus, ühtlane kaalu jaotus, otse liikumine, ümbritseva keskkonna temperatuur +15 °C kuni +28 °C). Ohutusfaktorit mõjutab kiirus ja rulliku läbimõõdu ning takistuse kõrguse suhe. Mida suurem on kõrvalekalle tavapärastest raskeveorullikute kasutustingimustest, seda suurem tuleb faktor S valida.

Eristatakse nelja kasutustingimuste kategooria vahel:

Raskeveorullikute manuaalne kasutus sisetingimustes:
    (takistuse kõrgus < 5% rulliku läbimõõdust): ohutusfaktor: 1,0 kuni 1,5

Raskeveorullikute manuaalne kasutus välistingimustes:
    (takistuse kõrgus > 5% rulliku läbimõõdust): ohutusfaktor: 1,5 kuni 2,2

Raskeveorullikute mootoriga käitatav kasutus sisetingimustes:
    (takistuse kõrgus < 5% rulliku läbimõõdust): ohutusfaktor: 1,4 kuni 2,0

Raskeveorullikute mootoriga käitatav kasutus välistingimustes:
    ohutusfaktor: 2,0 kuni 3,0

Kuullaagritega raskeveorullikutel on võimalik kiirus üle 4 km/h, kuid seejuures tuleb arvestada kandevõime vähenemisega. Kui rullik või otsejooksuga ratas peab taluma valdavalt staatilist koormust, siis võib lähtuda 25% suuremast kandevõime vajadusest. Suure koormusega pikalt seistes on olemas oht, et rullikupind muutub lapikuks.

Raskeveorullikute seisuhõõrdejõud, veeretakistus, sõidumüra ja põranda säästlikus

Raskeveorullikute seisuhõõrdejõudu ja veeretakistust mõjutavad paljud erinevad faktorid.

Raskeveorullikute seisuhõõrdejõud

Seisuhõõrdejõud on jõud, mida on vajalik rakendada, et raskeveorullik seisvast asendist liikuvasse olekusse viia. Rakendatavat jõudu, mis on vajalik raskeveorulliku samasuguse liikumise säilitamiseks, nimetatakse veeretakistuseks. Seisuhõõrdejõudu ja veeretakistust mõjutavad järgmised faktorid:

 •     rulliku Ø
 •     veerepind
 •     veerepinna kõvadused
 •     veerepinna elastsus
 •     laagrid
 •     aluspind
Raskeveorullikute veeretakistus

Raskeveorullikute veeretakistus tekib veerepinna pideva sisse ja välja vetrumise tulemusel veeremise käigus (hüsterees). Veeretakistuse mõõtmine toimub katsestendis. Mõõteväärtused saadakse ideaalsetes tingimustes:

 •     tasane, sile, mustuse- ja takistusevaba terasest pealispind
 •     Kiirus: 4 km/h
 •     Temperatuur: +20 °C
 •     Koormus: 2/3 maksimaalsest kandevõimest
Need standardiseeritud raamtingimused võimaldavad eri rullikuseeriate veeretakistusi üksteisega võrrelda. Erinevaid kasutustingimusi (aluspinna omadus, temperatuur, kiirus jne) tuleb raskeveorullikute valimisel arvestada ning need võivad mõjutada veeretakistuse väärtusi olulisel määral.

Raskeveorullikud - sõidumüra

Põhimõtteliselt kehtib: mida suurem on rullik ja mida pehmem ning paksem on veerepind, seda sujuvamalt saab sõidukit edasi liigutada. See tähendab liikumisel tekitab pehme veerepind vähem, kõvem aga rohkem müra. Väikeste koormuste ja pehme aluspinna (vaipkattega põrand) korral on võimalik ka kõvade rullikutega saavutada vähene müra ja hea liikumismugavus.

Raskeveorullikud - põranda säästmine

Kõvem veerepind koormab põrandat rohkem kui pehmem. Põranda säästlikust iseloomustab keskmine pinnakoormus. Raskeveorullikute erinevate veerepinna materjalide kohta võib alljärgnevad andmed võtta orientiirväärtusteks:

 •     Õhkrehvid ~ 0,8 N/mm²
 •     Pehme kumm ~ 0,8 N/mm²
 •     Superelastne täiskumm ~ 1,5 N/mm²
 •     Elastne täiskumm ~ 1,8 N/mm²
 •     Täiskumm/polüuretaan ~ 3,5 N/mm² (ca 75° Shore A)
 •     Polüuretaan ~ 8,0 N/mm²(ca 92° Shore A)
 •     Termoplastiline polüuretaan ~ 11,0 N/mm²
 •     Polüpropüleen/nailon   > 40,0 N/mm²
 •     Valunailon > 60,0 N/mm²
 •     Malm > 350 N/mm²
 •     Teras  > 500 N/mm²

Raskeveorullikute materjalid ja veerepinnad


Sõltuvalt sellest, mis nõudmisi raskeveorullikule esitatakse, on vajalik valida sobilik rulliku materjal või veerepind. Alljärgnevalt on ära toodud ülevaade Blickle raskeveorullikute materjalidest ja veerepindadest:

Elastsete täiskummist rehvidega raskeveorullikud - seeriad POEV, ALEV, SE, GEV, SEV, GEVN, SEVN, DS und SAV

Elastsete täiskummist rehvidega raskeveorullikud põhinevad spetsiaalsel kummisegul. Nad on väga põrandat säästvad, vibratsiooni summutavad, väga hea kandevõime ning liikumismugavusega. Vastupidavad paljudele agressiivselt reageerivatele ainetele, kuid mitte õlidele (vaata „Keemiline vastupidavus“). Musta värvi. Elastsest täiskummist rehvidega raskeveorullikud on kasutatavad temperatuuridel alates -30 °C kuni +80 °C, lühiajaliselt kuni +100 °C ning on saadaval kahes variandis:

Sujuvalt liikuvad raskeveorullikud: neid iseloomustab eriti madal seisuhõõrdejõud ja veeretakistus ning kõrge kulumiskindlus. Kõvadus on 65°±3° Shore A.
    Kergelt liikuvad raskeveorattad: neid iseloomustab väga suur kulumiskindlus ning madal seisuhõõrdejõud ja veeretakistus. Kõvadus on 70°±3° Shore A.


Polüuretaanist Blickle Softhane® veerepinnaga raskeveorullikud - seeria ALST

Blickle Softhane® on reaktsioonvalu polüuretaan-elastomeer ja põhineb polüeeterpolüoolil, diisotsüanaadil ja glükoolil. Blickle Softhane® veerepinnaga raskeveorullikud on väga põrandat säästvad, vibratsiooni summutavad, mittemarkeerivad, ei jäta jälgi, väga kulumiskindlad, elastsed ning vastupidavad paljudele agressiivselt reageerivatele ainetele ja UV-kiirgusele. Ei kannata kuuma vett, veeauru, kuuma, niisket õhku ja aromaatseid lahusteid (vaata „Keemiline vastupidavus“). Lisaks sellele pakuvad Blickle Softhane® veerepinnaga raskeveorullikud väga head liikumismugavust, on väikese veeretakistusega ning soojenevad dünaamilise koormuse korral väga vähe. Rohelist värvi. Blickle Softhane® veerepinnaga raskeveorullikud on kasutatavad temperatuuridel -30 °C kuni +70 °C, lühiajaliselt kuni +90 °C. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla -10 °C muutuvad raskeveorullikud jäigemaks. Kõvadus on 75°+5° Shore A.  

Blickle Extrathane® veerepinnaga raskeveorullikud- seeriad ALTH, GTH, SETH, STH, GTHN und STHN

Blickle Extrathane® on reaktsioonvalu polüuretaan-elastomeer ja põhineb polüeeterpolüoolil, diisotsüanaadil ja glükoolil Blickle Extrathane® veerepinnaga raskeveorullikud on põrandat säästvad, mittemarkeerivad, ei jäta jälgi, väga kulumiskindlad, elastsed ning vastupidavad paljudele agressiivselt reageerivatele ainetele ja UV-kiirgusele. Ei kannata kuuma vett, veeauru, kuuma, niisket õhku ja aromaatseid lahusteid (vaata „Keemiline vastupidavus“). Lisaks sellele deformeeruvad Blickle Extrathane® veerepinnaga raskeveorullikud väga vähesel määral, on väikese veeretakistusega ning soojenevad dünaamilise koormuse korral väga vähe. Helepruuni värvi. Blickle Extrathane® veerepinnaga raskeveorullikud on kasutatavad temperatuuridel -30 °C kuni +70 °C, lühiajaliselt kuni +90 °C. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla -10 °C muutuvad raskeveorullikud jäigemaks. Kõvadus on 92°±3° Shore A.

Blickle Besthane® veerepinnaga raskeveorullikud - seeria GB

Blickle Besthane® on reaktsioonvalu polüuretaan-elastomeer ja põhineb polüeeterpolüoolil, diisotsüanaadil ja dioolil. Blickle Besthane® veerepinnaga raskeveorullikud on põrandat säästvad, mittemarkeerivad, ei jäta jälgi, kulumiskindlad, elastsed ning vastupidavad paljudele agressiivselt reageerivatele ainetele ja UV-kiirgusele (vaata „Keemiline vastupidavus“). Lisaks sellele deformeeruvad Blickle Besthane® veerepinnaga raskeveorullikud väga vähesel määral, on väga väikese veeretakistusega, soojenevad dünaamilise koormuse korral väga vähe, taluvad hüdrolüüsi ning sobivad eriti hästi suuremateks kiirusteks. Pruuni värvi. Blickle Besthane® veerepinnaga raskeveorullikud on kasutatavad temperatuuridel -30 °C kuni +70 °C, lühiajaliselt kuni +90 °C. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla -25 °C muutuvad need raskeveorullikud jäigemaks. Kõvadus on 92°±3° Shore A.

Blickle Besthane® Soft veerepinnaga raskeveorullikud - seeria ALBS

Blickle Besthane® Soft on reaktsioonvalu polüuretaan-elastomeer ja põhineb polüeeterpolüoolil, diisotsüanaadil ja dioolil. Besthane® Soft veerepinnaga raskeveorullikud on põrandat säästvad, mittemarkeerivad, ei jäta jälgi, väga kulumiskindlad, elastsed ning vastupidavad paljudele agressiivselt reageerivatele ainetele ja UV-kiirgusele (vaata „Keemiline vastupidavus“). Lisaks sellele deformeeruvad Blickle Besthane® Soft veerepinnaga raskeveorullikud väga vähesel määral, on väga hea sõidumugavusega, väga väikese veeretakistusega, soojenevad dünaamilise koormuse korral väga vähe, taluvad hüdrolüüsi ning sobivad eriti hästi suuremateks kiirusteks. Sinist värvi. Blickle Besthane® Soft veerepinnaga raskeveorullikud on kasutatavad temperatuuridel -30 °C kuni +70 °C, lühiajaliselt kuni +90 °C. Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla -25 °C muutuvad raskeveorullikud jäigemaks. Kõvadus on 75°+5° Shore A.

Nailonist raskeveorullikud - seeria SPO

Nailonist raskeveorullikud on termoplastilisest plastmassist. Materjal on välismõjudele vastupidav, mittemarkeeriv, ei jäta jälgi, korrosioonikindel, väga kulumiskindel, lõhnatu, maitsetu, hügieeniline ning vastupidav paljudele agressiivselt reageerivatele ainetele, kuid ei kannata mineraalhappeid, oksüdeerimisvahendeid, klooritud süsivesinikke ja raskemetallide soolalahuseid (vaata „Keemiline vastupidavus“). Lisaks sellele on nailonist raskeveorullikutel väga väike veeretakistus. Nailonist rullikud on võimelised imama niiskust ja seda uuesti eraldama, seetõttu on võimalikud mõõtude kõikumised sõltuvalt keskkonna niiskuse tasemest ja temperatuurist. Naturaalset valget värvi. Nailon on kasutatav temperatuuridel -40 °C kuni +80 °C, lühiajaliselt on võimalikud ka kõrgemad temperatuurid. Ümbritseva keskkonna temperatuuril üle +35 °C väheneb nende raskeveorullikute kandevõime. Kõrgete temperatuuride jaoks kuni +250 °C kasutatakse spetsiaalset kuumakindlat nailonit. Nende raskeveorullikute kõvadus on 70°±5° Shore D või 85°±5° Shore D spetsiaalse kuumakindla nailoni korral.
Plastmassist rullikud

Valunailonist üliraskeveorullikud - seeria GSPO

Valunailonist üliraskeveorullikud koosnevad termoplastilisest, reaktsioonvalu plastmassist. Need raskeveorullikud on välismõjudele vastupidavad, mittemarkeerivad, ei jäta jälgi, korrosioonikindlad, väga kulumiskindlad, lõhnatud, maitsetud, hügieenilised ning vastupidavad paljudele agressiivselt reageerivatele ainetele, kuid ei kannata mineraalhappeid, oksüdeerimisvahendeid, klooritud süsivesinikke ja raskemetallide soolalahuseid (vaata „Keemiline vastupidavus“). Kandevõime, tõmbe- ja survekindluse, elastsuse, vormikindluse ja niiskuse omandamise seisukohalt on reaktsioonvalu raskeveorullikud paremate omadustega kui survevalatud nailonist. Kõigele lisaks on nende veeretakistus väga madal. Naturaalset beeži värvi. Valunailonist raskeveorullikud on kasutatavad temperatuuridel -40 °C kuni +80 °C, lühiajaliselt on võimalikud ka kõrgemad temperatuurid. Ümbritseva keskkonna temperatuuril üle +35 °C väheneb nende raskeveorullikute kandevõime. Kõvadus on 80°±3° Shore D.

Üliraskeveo täisterasrullikud - seeria SVS

Spetsiaalselt raskeveorullikute jaoks sobilik karastatav teras C45, eriti surve ja kulumiskindel, ülisuur staatiline ja dünaamiline kandevõime. Tõmbetugevus ja kõvadus on laia temperatuurivahemiku ulatuses peaaegu konstantsed, vastupidav õlile. Terasest üliraskeveorullikud on kasutatavad temperatuuridel -100 °C kuni +600 °C. Kõvadus on 190 - 230 HB. Survetundlike põrandate puhul tuleb arvestada nende raskeveorullikute suhteliselt suure pinnakoormusega.
Raskeveorullikud - kasulikud lingid:

Rullikute ja rataste valikujuhis
Tooteleidja
Tootevalik